Üç ana kanalın yanı sıra çakraları da açıp temizleyerek akımı yönlendirir ve arttırır. Hem eterik çift (Şuşumna) hem de Hara düzeylerinde enerjiyi temizleyip açar. Reiki 1’den sonraki her uyumlama bu kanalların Ki’yi Tutma ve iletme kapasitelerini arttırır —  İlkin şifada, ardından da başkalarını uyumlamada. Başlangıç ve Yönetici Damarlar’da Ki’nin kullanılıp yönlendirilmesiyledir ki Üstadın bedeninde Reiki uyumlamasını iletecek kadar elektrik enerjisi tutulabilsin. Bu bakımdan Reiki bir Kundalini disiplinidir.

Reiki 2’de şifacı bu enerjiyle oynamaya başlar ve bedeninin onu yönlendirme ve tutma kabiliyetini geliştirir. Hindistan, Tibet ve Japonya’daki Tantrik pratiklerde bu disiplin, yıllar süren eğitimin yalnızca bir parçasıydı. Reiki 2 şifacısı İkinci Derece enerjisiyle tecrübe kazanma aşamasında bu enerjiyle çalışma yeteneğinde de belli bir hünere ulaşmış olur Bunun bilincinde olsun olmasın, enerji kanalları açıktır ve şifa yaptığı vakit içinden yüklü miktarda Ki akar. Ancak, Reiki 3’e ulaştığında kendi iradesiyle enerjiyi iletmesini öğrenmesi ve sürecin bilincinde olması gerekir. Açıklanacak Ki Alıştırmalarının amacı budur — bedenin bu enerji tutma kabiliyetini arttırmak ve sürecin farkına vardırmak Reiki 3’te ise Zihnin eylemi ve niyet konuları eklenecektir

İlk olarak, enerji akış tarzının anlaşılması gerek. Ch’i Kung buna Mikrokozmik Yörünge der. Tüm enerji çalışmalarında Gri Kung bunu temel alır, bu nedenle ben de kısaca ele alacağım. Kundalini Yoga yerine Ch’i Kung alıştırmalarını tercih etmemin nedeni, Ch’i Kung’da kullanılan devresi tamamlanmış elektrik döngüsünün aşırı yüklenmeyi önlemesi ve gözetimsiz yapılmasının çok daha güvenli oluşundandır. Bu yöntemle kısa sürede, herhangi bir rahatsızlık veya tehlikeye meydan vermeden, yüksek miktarda enerji üretilebilir. Şunu da belirtmeliyim ki burada aktarılacak alıştırmaları Tantrik Kundalini teknikleri de aynen benimsemiştir.

Mikrokozmik Yörünge konusunda ciddi olarak çalışmak isteyenlere iki kitap Önerebilirim: Mantak Chia’nın Tao Aracılığıyla Şifa Enerjisinin Uyarılması (Aurora Press, 1983) ile Mantak ve Manewan Chia’nın Tao’nun Şifa Verici Işığının Uyarılması (Healing Tao Boks, 1993). Ch’i Kung konusundaki bilgilerimin çoğu bu kaynaklara dayanmaktadır. Mikrokozmik Yörünge, Başlangıç ve Yönetici Damarları bağlayarak bedendeki enerji devresini tamamlar. Bunu iki hareketle başarır ve bunların ikisi de Reiki 3 için vazgeçilmezdir. İlki Hui Yin pozisyonuyla bedenin dibindeki (Kök Çakra) kanalların bağlanmasıdır, yani apış arasındaki birleşme. İkinci hareketse bedenin tepesindeki kanalları birleştirir ve bu da dilin damağa değdirilmesiyle gerçekleştirilir. Bölümün ilerleyen kısımlarında bu konu tekrar tartışılacaktır.

Mikrokozmos Yörünge Meditasyonu

Mikrokozmik Yörünge’deki enerji hareketi Reiki Ki alıştırmalarının başlangıcını ve temelini teşkil eder. Uzaktan şifada olduğu gibi bu da meditasyon esnasında yapılır, şu farkla ki burada enerji içe yöneltilir. Dikkatinizi göbek ya da Hara’da toplayarak başlayın. Isı(Ki) Hara’da yoğunlaştıkça zihninizde buna niyet ederek onu apış arasına Hui Yin, Kök Çakra) hareket ettirin, ardından da omurilikten yukarı. Böbrek noktasında (Ming-Men) bir müddet durun, sonra enerji/Ki’yi omuriliğinizden yavaşça başınıza (beyin epifızi, Taç çakra) yükseltin. Enerji akışını zorlamayın, onu takip edin. Bu enerjiyi on (başlangıçta 3-5 dk yeterli olmakta) dakikaya kadar Taç çakrada tutun, ardından da aşağı, başınızın ön tarafına (Kaş, balgam bezi, Üçüncü Göz) yönlendirin. Enerjiyi bedeninizin ön yüzünden aşağı, tekrar Hara/göbeğe kadar akıtın. Isı toplanana kadar onu Hara’da tutun ve, Kök’e yönlendirerek Yörüngeyi tekrar başlatın. Döngüyü birkaç defa yineleyin. Bir seansta 36 (otuz altı) defa yapacak şekilde alıştırmalarınızı geliştirin.

Bu konuda yeterliliğe ulaştığınız zaman bacak ve Yeryüzü bağlantısını da katın. Göbekten enerjiyi Hui Yin’e (Kök çakra) yönlendirin, sonra da ikiye bölerek Ki’yi uylukların gerisinden dizlerin arka kısmına gönderin. Oradan, baldırlar üzerinden, ayak tabanlarının aksın. K-1 akupunktur noktası (Yung-Chuan) ayaklardaki çakraların yeriyle aynıdır Bu noktaya Kaynayan Pınar adı verilir ve Yeryüzü enerjisiyle bedenin elektrik bağlantısını teşkil eder. Tabanlar ısındığında enerjiyi ayak başparmaklarınıza, sonra ön taraftan diz kapaklarınıza götürün. Böylece tabanlardan Yeryüzü enerjisi çekilmiş olur. Uylukların içinden enerjiyi kalçanıza ve Hui Yin noktasına geri alın.

Omurga üzerinden akımı yukarı devam ettirin ve bu sefer de kürek kemikleri arasındaki noktada kollar için bölün. Her iki kolun içinden ayaların ortasına kadar (şifada Reiki‘nin aktığı yer) Ki‘yi gönderin. Duyumlara yoğunlaşın ve orta parmaktan dönüp kollardan geriye yukarı çıkan akımı takip edin. Omuzlara ulaştığında enerji ana devreye geri döner ve omurgadan çıkarak enseye ve tekrar Taç çakraya ulaşır. Enerji dolaşımını merkezi kanaldan devam ettirerek onu Hara’ya geri döndürün.

Topraklama
Enerji hareketini bitirdiğinizde topraklama yaparak Mikrokozmik Yörünge meditasyonunu tamamlayın. Bu son derece önemlidir ve her uygulamanın sonunda (bir veya birçok enerji döngüsü yapmış olmanız fark ettirmez) mutlaka yapılması gerekir. Enerji Hara’da olduğu halde yumruğunuzu hafifçe göbek bölgesinin üzerine koyun. Genişliği 15 cm.den daha geniş olmayan daireler halinde ovalayın. Kadınlar bu dairevi hareketi saatin önünde 36 (otuzaltı), saat yönünün tersinde 24 (yirmidört) defa yaparlar. Kadınlarsa tam tersini — saat yönünde 24 (yirmidört), aksi yönde de 36 (otuzaltı) defa. Bu hareket enerjiyi toplayıp topraklar ve fazla elektrik yüklenmesiyle bundan kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önler.

Yukarıda açıklanan Mikrokozmik Yörünge, bunu takip eden iki Ki alıştırmasının temelini oluşturur. Bu alıştırmalar bana l989 yılında, Reiki 2 eğitimimin bir parçası olarak öğretilmişti. O tarihlerde ne alıştırmaların kökeni ne de Mikrokozmik Yörünge hakkında hiçbir bilgim yoktu. O yüzden bu kitap için araştırmalarımı sürdürürken onları basılı halde keşfetmek bana büyük sevinç verdi. Söz konusu Ki alıştırmaları Kundalini Yogası’nda da Ch’i Kung’da da bilinirler ve her iki disiplinin de önemli pratikleri arasında yer alırlar Onların Çin ve Asya’ya yayılması ise Muhtemelen Hint ve Tibet’ten Olmuştur.

Bu alıştırmaları yapmanın nedeni bedenin Ki enerjisini alma ve yönlendirme yeteneğini arttırmaktır. Başkalarını Reiki’ye uyumlamak için çok yüksek düzeyde enerji kapasitesine ihtiyaç vardır ve söz konusu alıştırmalar kişiyi buna hazırlar. Eğer Reiki 3 eğitimi almayı düşünmüyorsanız bunları yapmayabilirsiniz, fakat ümidim o ki öğrencilerimin birçoğu Reiki 3 derecesini alacaktır Alıştırmaların ruhsallık ve sağlığı arttırıcı değeri inkar edilemez.

Alıştırmalara geçmeden önce belirtmek istediğim son bir nokta daha var: bedenin kutsallığı, Metafizik disiplinlerin çoğu fiziksel olanı aşmaya çalışır ama şunu da gözden kaçırmamak lazım: bedenin kendisi de büyülü ve kutsaldır. Budistler karmanın yalnızca bedenli haldeyken çözülebileceğine inanırlar. Şurası da kesin ki Reiki ancak beden üzerinde yapılabilir. Medeniyetlerin bu çöküş zamanında bedeni, zihni ve ruhu kirleten ve ona zarar veren çok fazla şey var. Bunların çoğundan kaçınmamıza imkan yok — Yeryüzünün havasını solumak, suyunu içmek ve yemeğini yemekten başka çaremiz yok.

Ancak, bazı şeyler yine de bizim kontrolümüzde. Benim gibi birçok şifacı da bir sigara tiryakisinin ya da alkol içen birinin Reiki kanallarının açılamayacağına inanır. Alkol veya bir uyuşturucunun etkisindeyken asla ne şifa, ne de uyumlama yapmayın. Çünkü bu haller şifada tam olarak istenmeyen olumsuz varlık ve ilişkilere davetiye çıkarır. Bu maddeler şifacının kesinlikle kaçınması gereken şeylerdir. Kızgın veya ciddi bir şekilde hasta olduğunuzda da asla şifa ve uyumlama yapmayın. Sigaradan yahut diğer uyuşturucu ya da alkol bağımlılıklarından kurtulmak istiyorsanız Reiki ve Mikrokozmik Yörünge’nin bu konularda güçlü araçlar olduklarını hatırlayın. Bir Reiki uygulamacısı olarak unutmayın ki siz Evrenin yaşam gücü enerjisinin kutsal bir kanalısınız.

Diane Stein – Reiki Esasları