Tag Archives: reiki nedir

Reiki İle Kendini Geliştirme Tekniği Bu dengesiz olan yerlere ışık enerjisini uygulayarak tüm vücudu iyileştirmektedir Ayakta dur, otur veya uzan. Gözlerini kapat veya yarı açık olsun. Gassho Ellerini yukarı kaldır. Vücudun her yerine ışık vibrasyonunun aktığını hisset. Ellerinizi indirin. Yavaşça karından soluyun. Akıl gözünü kullanarak tüm vücudunuzu baştan aşağıya tarayınız. Tekrar deneyin. Dengesiz olan yeri […]

Reiki Batı’da sadece son yıllarda bilinen bir enerjidir. Bir milyon kadar insan tarafından uygulanmaktadır, bu dünyanın nüfusu ile karşılaştırıldığında çok az kalıyor. Reiki’yi bilimsel bir görüş noktasından açıklamak için önce bilimin bazı kavramlarını tartışmamız gerekiyor. Bilimsel onaylama bir çok şekilde ortaya çıkar. Bu, ‘gerçeğe dayanan’ bilimsel prensiplerin mantığına dayalı olarak bazı fenomenlerin mekaniklerinin mantıklı anlayışını vermek […]

Reiki tam olarak bir Uzakdoğu öğretisi değildir. Reiki bir din değildir. Reiki Evrensel bir yaşam enerjisidir. Yani bir enerjidir. Elektrik, ısı, elektromanyetik dalga, ışık aynı bunlar gibi ama daha farklı titreşimde ve süptil bir yapıda olan bir enerjidir. Son zamanlarda diyanet ve piskoposluk artarda, Uzakdoğu öğretileri adı altında birçok metafiziksel olgu ile ilgili açıklamalar yaptılar. […]

Ruhsal Yolun Kuralları ve Etikleri Reiki’nin birinci seviyesinde her öğrenciye “Reiki’nin prensipleri” isimli beş önemli madde öğretilir. 21 günlük arınma ve Reiki uygulama sürecinde öğrenci bu prensipleri tekrarlayarak bu erdemleri hayatına uygular. Reiki’de kesin kurallar olmasa bile, Usui Sensei bu erdemleri bütün insanların öğrenmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Usui Sensei’in mezar anıtında beş prensip ile ilgili […]

TEMİZLENME (TOKSİNLERDEN ARINMA) Uyumlama, enerji blokajlarını kaldırma, çakra ve/veya auradaki bozuklukların onarılması, enerji açığı olan bölgelerin şarj edilmesi gibi enerji çalışmaları, alıcının enerji sistemini büyük oranda etkileyebilir. Nesnenin enerji alanına yapılanların yansıması olan bu tepkiler temizlenme bulguları olarak bilinirler. 21 Günlük Arınma Çevrimi Reiki uyumlamasını aldıktan sonraki ilk haftada kök çakradan başlayarak yukarıya doğru devam […]

Bütün okült ve ezoterik gelenekler, her ruhun amacının tekamül etmek olduğundan bahsederler. Her ruh tekâmül ederken muhakkak zorluklar yaşamaktadır. Her ne kadar kendi dualitemizde  ceza-ödül sistemi varmış gibi görsek te, aslında içsel olarak biliriz ki her olayın sonu bizim için hayırlıdır. Çünkü iyi ya da kötü her deneyimin bize kattığı, öğrettiği bir şeyler vardır. Ve […]

Reiki eğitimi süresince her derecenin bilgilerinin ve uygulama tekniğinin öğretiminin yanısıra, inisiyasyon adı verilen ve her derecede farklı işlevi olan “kanal açma” işlemi de gerçekleştirilir. İngilizce’de “attunement” denilen bu işlem, aslında her insanda mevcut olan enerji kanalının açılması, temizlenmesi, belirli yüksek frekanslardaki enerjiyi alabilmesi, özümseyebilmesi ve aktarabilmesi için gerekli olan ayarlamanın yapılması işlemidir. Bunu, ‘herhangi […]

Reiki, ellerimiz kullanılarak gerçekleştirilen bir şifacılık tekniğidir. Ancak geleneksel tıp uygulamalarına alternatif bir teknik olarak algılanmamalıdır. Genelde tıbbi uygulamaların yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak algılanması gereken Reiki, pek çok durumda tıbbın çözmekte zorlandığı veya çok uzun süren tedavi süreleri gerektiren durumlarda kimi zaman ‘mucize’ olarak nitelendirilebilecek sonuçlar da yaratmaktadır. Buna karşılık, fiziki müdahalenin gerektiği […]

Dr.Usui tarafından izah edilen orijinal Reiki sistemi, şimdi kullandığımız şekliyle el pozisyonlarını içermiyordu. O , sadece sezgilerinin ona en doğruyu yaptıracağına güvendi ve ellerinin düşündüğünü uygulamasına izin verdi. Onun şifa vermek için, diğer eliyle bir şifa yumağını tutarken , yalnızca bir eliyle şifa verdiği söylenir.(Bazı Çin  Qigong iyileştirme stillerinde bu yaygın olarak uygulanmaktadır.) Halen kullanılan […]

“DNA’yı yeniden programlama ruhsal büyümeyi hızlandırmak, kilo vermek, yaşlanmayı tersine çevirmek, fiziksel özellikleri değiştirmek, vb. için kullanılacaktır. Sayısız olasılık vardır.” “Bir kez aktive edildiğinde, iki sarmallı DNA’nız, ışık bedeniniz yeni yaradılışlar dediği şey olan 12 sarmallı, ölmeyen ve sonsuza kadar yaşayan bir beden haline gelecektir.” Işık bedenlerimizi yeniden oluşturma süreci devam ettikçe, yavaşça tümüyle bilinçli […]