ucuncu cakraMide Çakrası (Solar Pleksus):
İlgili Bölgeler/Sistemler : Mide, karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, sindirim sistemi, sırtın alt kısmı, karın, otonom sinir sistemi, onikiparmak bağırsağı, diyafram.Bu çakra on ikinci göğüs omuruyla birinci bel omuru arasında bulunur. Mide çakrası, fiziksel seviyede genel olarak sindirim ve çözümlemeyle ilgilenir. Bu merkezde bir bozukluk olduğu zaman kişi, hızlı hal değişikliklerine maruz kalıp sarsıntı, içine kapanıklık, uyuşukluk, iştahsızlık ve olağandışı yiyecek alışkanlıkları gösterir. Eğer kalp merkezinden gelen enerjiler fiziksel düzleme ulaşmakta başarısız olursa, bu çakranın bozukluğu sinir hastalıklarına ve kansere yol açabilir.

Pankreas: Pankreas midenin arkasında arka omurga duvarı üzerinde birinci ve ikinci bel omuru seviyesinde yere paralel olarak yer alır. Yapısı açısından tükrük bezlerine benzeyen bir içsalgı bezidir. Dahili ve harici salgıları vardır. Harici salgısı insülin ve glukagondur. Dahili salgıları ise sindirim için gerekli olan parçalayıcı enzimlerdir.

Pankreasın sadece bir bölümü salgılama yapar. Bunlar şeker metabolizmasından sorumlu olan insülini salgılayan Langerhans Adacıkları’dır. İnsülin olmazsa hiçbir hücre kanda dolaşan şekeri kullanamaz. Şeker dokuların arasında glikoz halinde bulunur. Kas ve beyin dokusu için gerekli enerji öncelikle bu şekerden sağlanır. Enerjinin açığa çıkması sırasında son ürünler karbondioksit ve sudur. Kandaki şekerin fazla olan bölümü karaciğerde glikojen olarak saklanır. Eğer kandaki şeker çok fazlaysa, öncelikle depo şeker olan glikojene dönüştürülür, ya da gerekli diğer yapıların sentezinde kullanılır, ya da yağa çevrilerek depo edilir. Tüm bu olaylar için de insülin gereklidir.

Eğer Langerhans Adacıkları herhangi bir sebep yüzünden gerektiği gibi çalışmazsa insülin eksikliği olur ve bu da şeker hastalığına yol açar. Bu kan şekerinin kullanılamaması ile kan şekerinin çok yüksek olma durumudur. Bu şeker sonuçta idrar ile atılmak zorunda kalır. Hastalıkta zamanla şeker değişik organlarda birikir ve değişik sorunlara yol açar. Diğer hormon ise glukagondur. Genel olarak insülinin etkilerine ters etkidedir. Şekerin kullanılmasından çok depolanmasına yönelik olarak dokuları etkiler.

Dalak: Dalak karnın sol tarafında alt kaburgaların arka kısmında yer alır. Dalak bir içsalgıbezi değildir ve herhangi önemli bir madde salgılamadığı bilinmektedir. Bu salgıbezinin büyük bir bölümü lenfoid dokusundan oluştuğu ve lifli bir kapsülle çevrelendiği için ona lenfatik bir organ demek daha doğru olur.

Dalağın ana görevi yaşlı alyuvarları yok etmek, antikor üretmek ve vücudu enfeksiyonlara karşı korumak, kandaki bazı lenfositleri tedarik etmek ve bazen de trombositleri yok etmektir. Tıbbi açıdan dalağın hayati bir önemi yoktur ve vücuttan çıkarılması herhangi bir kalıcı zarara yol açmamaktadır.

Mide Çakrası dengeli faaliyette değilse karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar: Sindirim sorunları, iştahsızlık, olağandışı yeme alışkanlığı, (kalp çakrası ile uyumlu değilse) sinir hastalıkları, kanser.